Categoriearchief: Alles

De mens wordt gemaakt of te gronde gericht door zichzelf; in het arsenaal van gedachten smeedt hij de wapens waarbij hij zichzelf vernietigt; ook bezit hij het gereedschap waarbij hij voor zichzelf een hemelse verblijfplaats van vreugde, kracht en vrede kan bouwen.Door de juiste keuze en ware toepassing van het denken stijgt de mens op naar Goddelijke Perfectie; door het misbruik en onjuist gebruik van zijn denken wordt hij minder dan het beest. Tussen deze twee uitersten bevinden zich alle karaktereigenschappen en de mens is daar maker van en meester over.

~ James Allen, As  a Man Thinketh ~

UBUNTU: Ik ben alleen maar omdat jij bent!

Ubuntu is een manier van leven waar we allemaal iets van kunnen leren. Er is sprake van ubuntu als mensen zich verenigen rond een gemeenschappelijk belang. In onze chaotische en vaak verwarrende wereld zijn de waarden van ubuntu belangrijker dan ooit. Want alleen als we samenwerken, kunnen we onze verschillen en problemen overwinnen. Wie we ook zijn, waar we ook wonen en uit welke cultuur we ook afkomstig zijn, ubuntu helpt ons om in harmonie en vrede samen te leven. 

Het leven in onze huidige maatschappij is ingewikkeld. Er bestaat een schat aan zelfhulpboeken waarin een poging wordt gedaan om ons daarbij te helpen. We moeten mediteren, reflecteren en diep in ons zelf graven om antwoorden te krijgen, omdat dat de enige plek is waar ze te vinden zijn. Het begrip ‘zelfzorg’ is een beweging op zich geworden. 

Zelfonderzoek op zijn tijd kan nuttig zijn maar ubuntu leert ons om bij het zoeken naar antwoorden ook buiten onszelf te kijken. Bij ubuntu gaat het erom dat je het grotere geheel ziet, de andere kant van het verhaal. Ubuntu draait om contact zoeken met onze medemensen bij wie we misschien troost vinden of vervulling, of het gevoel ergens bij te horen – dingen waar we allemaal naar verlangen. Ubuntu maakt duidelijk dat iemand niets is zonder andere mensen. Iedereen hoort erbij en ras, geloof of kleur doen er niet toe. Ubuntu accepteert en respecteert onze verschillen. 

Het concept ‘ubuntu’ is terug te vinden in bijna alle Afrikaanse Bantoetalen. Het woord heeft dezelfde herkomst als het woord bantoe (dat ‘mensen’ betekent) en duidt bijna altijd op het belang van een gemeenschap en relaties. Het idee ubuntu komt het best tot uiting in zowel het Xhosa als het Zoeloe, in het gezegde ‘umuntu, ngumuntu, ngabantu’, wat ‘iemand is iemand door andere mensen’ betekent. Het is een gezegde dat in alle Afrikaanse talen van Zuid-Afrika bestaat. Het woord ubuntu, of woorden die er nauw aan verwant zijn, vind je ook terug in veel andere Afrikaanse landen en culturen.

Ik ben vorig jaar met ubuntu in aanraking gekomen toen ik in het ziekenhuis lag. Omdat ik deels Afrikaans bloed in mijn aderen heb stromen ben ik mij meer in dat land gaan verdiepen. En ubuntu kwam al snel op mijn pad. Ik vind het een filosofie die passend is bij de hedendaagse wereld. En waarschijnlijk ook altijd passend zal blijven. De komende tijd zal ik jullie mee nemen in de lessen van ubuntu. Het heeft mij veel gebracht en wie weet brengt het jullie ook iets. 

Ubuntu – ik ben alleen maar omdat jij bent

Werken vanuit imperfectie!

Een aantal jaren geleden besloot ik om een website te maken. Dit in combinatie met het opzetten van mijn eigen praktijk. Ik heb zelfs mijn vrienden op Facebook laten meebeslissen over de huisstijl etc. Enthousiast ging ik met het maken van de website aan de slag. Echter nu, een aantal jaren geleden, is de website nog niet af. Ik heb er ook een tijdje niks aan gedaan. Deels gedwongen, deels omdat ik zo giga perfectionistisch ben dat ik het maar blijf uitstellen. 
Vorige week heb ik de ruwe versie van de website in zijn totaliteit verwijderd. Ik was er klaar mee. Dat voelde in eerste instantie als een bevrijding. Niet veel later ook als een ‘verlies’. Nu heb ik besloten om de draad weer op te gaan pakken. Ik ga de website niet online gooien als die af is maar doe deze direct online en ga er dan aan werken. Zo kan een ieder, die dat leuk vindt, meekijken en zien wat ik aan het doen ben.
Het wordt een website waarbij ik in eerste instantie blogs op ga vermelden en andere zaken. En gaandeweg ga ik de website ook inzetten voor werkgerelateerde zaken. 
Door dit te doen stap ik uit mijn comfortzone. Ik roep op deze manier mijn perfectionisme een halt toe. En zo bouw ik langzaam aan iets waar mijn passie ligt. 
Niets is perfect. Er zal altijd wel iets op aan te merken zijn. Op deze manier krijgen de mensen die mij volgen, die het leuk vinden wat ik doe, ook gewoon te zien wie ik ben en wat ik doe…GEWOON NIELS.