De mens wordt gemaakt of te gronde gericht door zichzelf; in het arsenaal van gedachten smeedt hij de wapens waarbij hij zichzelf vernietigt; ook bezit hij het gereedschap waarbij hij voor zichzelf een hemelse verblijfplaats van vreugde, kracht en vrede kan bouwen. Door de juiste keuze en ware toepassing van het denken stijgt de mens op naar Goddelijke Perfectie; door het misbruik en onjuist gebruik van zijn denken wordt hij minder dan het beest. Tussen deze twee uitersten bevinden zich alle karaktereigenschappen en de mens is daar maker van en meester over.

~ James Allen, As  a Man Thinketh ~