Wat wil jij?

Jij wilt je op mentaal en lichamelijk niveau blijven ontwikkelen en zoek je daar begeleiding bij (Persoonlijke groei).

Jij wilt je gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. En kunnen geven en ontvangen zonder oordeel (Verbinden).

Jij wilt puur kunnen zijn wie je bent; los van oordelen en verwachtingen van anderen én jezelf (Zelfverwezenlijking).

Jij hebt moeite met het aan kunnen van en aanpassen aan een nieuwe situatie en zoekt daar begeleiding bij (Coping).

Jij ervaart stagnatie in een of meerdere levensgebieden en zoekt daar begeleiding bij (Vastlopen).

Jij wilt hulp bij het verwerken van pijnlijke of verdrietige gebeurtenissen in jouw leven (Verwerken).