De kwaliteit van ons innerlijk leven en wat gebeurt in onze mind, houdt rechtstreeks verband met de hoeveelheid energie die we hebben. Deze energie, die ons levendig en vitaal houdt, is de fundamentele kracht waar we eenvoudig gebruik van kunnen maken. De energie wordt in de oude tradities ook wel levensenergie of levenskracht genoemd. Hoe meer energie je hebt, hoe meer je een mindset hebt van positiviteit en groei. En dat bepaalt hoe succesvol je bent in het leven.

Alles is energie. Mensen bestaan uit fysieke eenheden van elektromagnetische energie. De membranen van je cellen zijn ontworpen als geleiders. Je hart en je brein zijn elektrische systemen. Dokters kunnen de activiteit meten met ECG- en EEG-scans. Op het grootste schaal is het de elektromagnetische energie die de beweging van de hemellichamen aanstuurt. Op de kleinste schaal bestaan atomen uit protonen en elektronen met een positieve of negatieve lading.

Energie is de brandstof van alles wat leeft – van planten en dieren tot aan iPhones, lampen en ons lichaam. Het is overduidelijk dat alles wat we doen energie vereist, of het nu gaat om het knipperen van onze ogen, lopen, denken, eten of het hebben van een creatieve doorbraak. We hebben energie nodig om op elk niveau van ons bestaan te functioneren: fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en seksueel. Hoe optimaler je op al deze niveaus wilt functioneren, hoe meer levenskracht je nodig hebt. Maar eigenlijk hebben wij nooit stilgestaan bij de relatie tussen levensenergie en de kwaliteit van onze levens. Niemand heeft ons geleerd hoe we onze prestaties en levenskwaliteit kunnen optimaliseren met behulp van deze energie. Thuis niet en ook niet op school.

Energie is niet allen de brandstof van ons lichaam, het is dat ook van onze mind en emoties. We vibreren ermee. We projecteren het in onze woorden, acties, gedachten, uitstraling en gevoelens.

Deze energie van het leven, deze levenskracht, is het leven zelf. De mate waarin je toegang hebt tot deze energie en ervan gebruik maakt, bepaalt in hoeverre je floreert. Floreren betekent hier dat je groeit, bloeit en evolueert. In de mate waarin je levenskracht is uitgeput worstel je ook met dingen, raak je verzwakt en ineffectief en zet je jezelf klem.

Zie het onder ogen. Als je je moe en leeg voelt, geen energie hebt om uit bed te komen, je overweldigd voelt door de vereisten van de dag, maakt het eigenlijk niet uit wat er gebeurt in je leven, het glas blijft halfleeg. Je voelt je niet levendig. Je lichaam, brein en mind presteren verre van optimaal.