Het is vandaag de ‘Internationale dag ter Bestrijding tegen Racisme en Discriminatie’.  De Verenigde Naties heeft op 21 maart 1960 deze dag in het leven geroepen. Op die dag opende de politie van Sharpeville – een zwarte township in de Oranje Vrijstaat (Zuid-Afrika), het vuur op een groep demonstranten. De groep hield op dat moment een vreedzame demonstratie tegen de zogenaamde ‘pasjeswetten’. Door de pasjeswet (onderdeel van het apartheidsregime van de regering van Zuid-Afrika) werd de zwarte bevolking gedwongen daar te gaan wonen waar de blanke regering dat wilde. In de praktijk betekende dit onder meer dat complete gezinnen uit elkaar werden gehaald. De politie van Sharpeville richtte een compleet bloedbad aan. Zonder de menigte vooraf te waarschuwen, opende zij het vuur. Er kwamen in totaal 69 mensen om het leven waarvan 10 kinderen en 8 vrouwen. 180 mensen raakten gewond.

Noodtoestand

Wat volgde op deze schietpartij was de proclamatie van de noodtoestand door de Zuid-Afrikaanse regering. Er werden noodwetten gemaakt. En op grond van deze noodtoestand, in combinatie met de noodwetten, werden er ruim 20.000 mensen gearresteerd. 

Dag van de mensenrechten

Ter herinnering aan het bloedbad in Sharpeville, viert men in Zuid-Afrika op 21 maart de ‘Dag van de Mensenrechten’. Een groot deel van de bevolking van Zuid-Afrika is van mening dat iedere verwijzing naar het bloedbad van Sharpeville racisme in de hand werkt. En dat het daarnaast getuigt van miskenning van de rechten van andere minderheden in Zuid-Afrika na de apartheid. Daarvoor legden zij de link met de vele bloedbaden die in het land hebben plaatsgevonden. Deze groep Zuid-Afrikanen is van mening dat 21 maart in het teken dient te staan van de viering van de mensenrechten in het algemeen. 

Niet iedereen krijgt dezelfde rechten

Racisme en discriminatie is vandaag de dag nog volop aanwezig.  Complete groepen worden op basis van onder andere hun etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, overtuigen, seks, taal, seksuele diversiteit, genderidentiteit, leeftijd en gezondheid, ongelijk behandeld. Niet iedereen krijgt wereldwijd dezelfde rechten. Discriminatie zorgt voor het buitensluiten, of ongelijk behandelen van bepaalde mensen om wat ze geloven, om hun mening, huidskleur of ras. Daar hoort ook het beoordelen van iemand op diens geslacht, seksualiteit en overtuiging bij.

Zie jezelf in anderen

Dit alles maakt dat ik mij zal blijven inzetten voor gelijkheid en eenheid. Ik geloof dat wanneer we in staat zijn om onszelf in anderen te zien, wij hen veel beter zullen behandelen. Er daardoor worden wij een beter mensen. We zullen ons meer verbonden met elkaar gaan voelen. De wereld om ons heen wordt vriendelijker. En als je het mij vraagt is er dan geen ruimte meer voor racisme en discriminatie.