Wat wil jij?

Jij wilt je op mentaal en spiritueel niveau blijven ontwikkelen en zoek je daar begeleiding bij (Persoonlijke groei).

Jij wilt jouw gezonde leefstijl onderhouden, en/of jij wilt vanuit preventie zelfonderzoek doen (Gezondheid).

Jij wilt jouw kwaliteiten en talenten verwezenlijken (Zelfverwezenlijking).

Jij hebt moeite met het aan kunnen van, en aanpassen aan een nieuwe situatie en zoekt daar begeleiding bij (Coping).

Jij ervaart stagnatie in een of meerdere levensgebieden en zoekt daar begeleiding bij (Vastlopen).

Jij wilt hulp bij het verwerken van pijnlijke of verdrietige gebeurtenissen in jouw leven (Verwerken).