Als mensen delen we onze planeet met meer dan acht miljoen verschillende diersoorten, en we zijn zelf best uniek. Met ongeveer tweehonderd landen in de wereld en ruwweg vijfenzestighonderd verschillende gesproken talen (en met een oneindig aantal culturele verschillen), is er één ding dat we allemaal met elkaar gemeen hebben, namelijk diversiteit.

Deze diversiteit jaagt velen van ons angst aan. Of het nu gaat om eten dat we nog nooit hebben geprobeerd. Muziek waar we niet aan gewend zijn. Of een geloof dat we niet begrijpen. Soms reageren we op onbekenden dingen, of dingen die we niet herkennen, door ons ervan af te keren. Er zijn zelfs momenten waarop we een hekel aan iets hebben, alleen maar omdat het ‘anders’ is.

Ik kies ervoor om…

Ik heb een tijd lang ook een hekel gehad aan datgene wat anders was dan hoe ik tegen dingen aankijk. Dat ging zowel om mensen als om een geloof, muziekstijl, gerecht of handeling. Dat zorgde er tevens voor dat ik van alles vond, en dat anderen datzelfde moesten vinden. Als ik daarop terugkijk zie ik een versie van mezelf die ik niet leuk vind. Ik besloot het roer om te gooien. En mede door Ubuntu leer ik nu om de nationale en maatschappelijke verschillen opzij te zetten en anderen te zien zoals ze zijn: mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Als ik tegen iets nieuws ‘aanloop’ probeer ik niet mijn oordeel erover te hebben. Ik kijk juist wat datgene mij te bieden heeft. Denken in mogelijkheden is zoveel constructiever dan denken in beperkingen. En ik vervang het (werk-) woord moeten door ‘ik kies ervoor’, en dat helpt mij enorm. Ik mijn praktijk Gewoon Niels pas ik dit ook toe.

Vind gelijkheid in diversiteit

Om diversiteit te kunnen accepteren is het noodzakelijk dat we ons bescheiden opstellen en de tijd nemen om naar onze overeenkomsten te kijken. Als we ervoor kiezen om onze trots en ons ego opzij te zetten, en bescheiden te blijven, wordt het leuker en gemakkelijker om anderen te accepteren.

Pride-maand

De maand juni staat in het teken van Pride, een maand waarin we de liefde vieren en de LHBTI+-gemeenschap in het middelpunt van de belangstelling staat. In Nederland vieren wij eind juli Pride. In Amerika is de maand juni Pride-maand. Naast dat we in deze maand de liefde vieren, vragen we ook aandacht voor datgene wat er nog steeds dient te gebeuren. De LHBTI+ -gemeenschap kampt nog steeds met onbegrip, ongelijke rechten en geweld. Wellicht dat het gedachtengoed van Ubuntu kan helpen om dit onbegrip en ongelijkheid te doen afnemen. Zoals voormalig president van Amerika Jimmy Carter ooit zei: ‘We zijn geen smeltkroes geworden, maar een prachtig mozaïek. Verschillende mensen, verschillende geloven, verschillende verlangens, verschillende hoop, verschillende dromen.’