Rijkdom staat niet gelijk aan geluk.

Onze behoefte om relaties aan te gaan met andere mensen is sinds mensenheugenis niet veranderd (we zijn van nature sociale wezens). Maar de nadruk op het belang van sociale interacties is onherkenbaar veranderd. De maatschappij waardeert mensen met een hogere sociaaleconomisch aanzien meer. Als gevolg daarvan streven velen van ons naar het bereiken van doelen die te maken hebben met het verwerven van geld en status. Jarenlang heb ik mij deze doelen ook voorgehouden. Ik moest en zou veel geld hebben. En ik wilde mij voegen bij de mensen die het zogenaamd hadden gemaakt in de wereld; de mensen met veel geld en woonachtig in ’t Gooi. Alleen dan zou ik ertoe doen. Alleen dan zou ik een gelukkig leven leiden.

Verbondenheid

Ik kwam er op een gegeven moment achter dat rijkdom niet gelijkstaat aan geluk. Althans, niet de rijkdom (hebben van veel geld) zoals velen van ons voor ogen hebben. En ook uit verschillende onderzoeken is gebleken dat rijkdom dus niet gelijkstaat aan geluk. Een onderzoek, dat door psycholoog Cameron Anderson aan de universiteit van Californië in Berkeley in 2012 is uitgevoerd, toont aan dat tevredenheid verbonden is aan respect en bewondering van de mensen om je heen. En niet aan geld en status. Het is zelfs zo dat rijkdom ervoor kan zorgen dat we anderen slechter gaan behandelen. Ik stuitte, tijdens de research voor dit blog, op een onderzoek van dezelfde universiteit in Berkeley (2012). Het schijnt dat de kans dat bestuurders van luxere auto’s voor voetgangers op zebrapaden stopten, vier keer kleiner was dan als de bestuurders in mindere dure auto’s reden.

Dit betekent rijkdom voor mij

Nu betekent rijkdom voor mij de laatste tijd niet meer dat ik veel geld dient te hebben. Voor mij valt onder andere het hebben van dierbare vrienden, een goede gezondheid en de onvoorwaardelijke liefde die ik krijg van mijn huisdieren onder rijkdom. Alsmede het gegeven dat mijn moeder fysiek in mijn leven is en ik mijn adoptievader nog om mij heen heb. En vergeet daarbij niet de relatie die ik heb met mijn man. Deze elementen zijn voor mij niet in geld uit de drukken.